tanikurier.eu

Podawaj prawidłowe wymiary !

Prawidłowe podanie wymiarów przesyłki powoduje naliczenie prawidłowej opłaty za przesyłkę.

W przypadku naklejek specjalnych lub niestandardowego kształtu przesyłki obowiązek zaznaczenia opcji nie standardu spoczywa na zleceniodawcy. Przewoźnicy mają prawdo do weryfikacji informacji zawartych   w zleceniu na magazynach. W przypadku niezaznaczenia nie standardu lub podania nieprawidłowych wymiarów w zleceniu mamy prawo do wystawienia dopłaty do przesyłki w wysokości faktycznych kosztów wynikających z cennika dla danej przesyłki oraz dodatkowej opłaty w wysokości 7 zł brutto związanej z dodatkowymi kosztami obsługi zlecenia. Jeżeli zostanie nadana przesyłka która nie jest objęta naszym cennikiem naliczona zostanie kwota którą obciąży nas przewoźnik za daną przesyłkę.
 

Co to jest waga wymiarowa?

Waga wymiarowa jest to waga liczona na podstawie specjalnych wskaźników.
 Firmy kurierskie liczą z różnych wzorów wagi wymiarowe w naszym serwisie odbywa się to według wyliczeń dla:

UPS - A*B*C/5000
 Przykład przesyłki 40cm x 60cm x 20 cm /5000 = 48000/5000 = 9,6 wagi wymiarowej

 DHL A*B*C/6000 
 Przykład przesyłki 40cm x 60cm x 20 cm - (suma boków 120) - waga wymiarowa nie będzie liczona
 Przykład przesyłki 100cm  x 110cm x 60 cm - suma boków 270 cm waga wymiarowa = 660000/6000 = 110 wagi wymiarowej

 K-ex A*B*C/10000 
 Przykład przesyłki 40cm x 60cm x 20 cm /10000 = 48000/10000 = 4,8 wagi wymiarowej 

Podaliśmy przykład jednakowej przesyłki i wyliczeń dla trzech przewoźników.
Do wyliczeń ceny brana jest wyższa z pośród wagi wymiarowej i rzeczywistej. Podanie prawidłowych wymiarów powoduje że system sam wylicza wagi wymiarowe dla przewoźników i prawidłowo wycenia przesyłkę. W przypadku zaniżenia wymiarów użytkownik może otrzymać wyrównanie do ceny za przesyłkę jeśli koszt nadania rzeczywistych wymiarów przesyłki był większy.

Niestandardowy kształt. Co to jest?

Przewoźnicy naliczają dodatkowe opłaty za tzw. niestandardowy kształt. Kiedy on może zostać naliczony i kiedy taką informację powinno się dodać do zlecenia? W naszym serwisie wszyscy przewoźnicy wymagają zaznaczenia opcji niestandardowy kształt jeśli przesyłka nie jest regularna tzn. nie tworzy swoimi gabarytami regularnego prostopadłościanu. Również naklejenie naklejki uwaga szkło lub ostrożnie powoduje naliczenie niestandardowego kształtu. Jest to spowodowane tym iż przesyłka nie może iść przez automatyczną sortownię ze względu na jej bezpieczeństwo - musi zostać przesortowana ręcznie. Gabaryty przesyłek także mogą spowodować naliczenie niestandardowego kształtu poniżej podsumowanie kiedy zostanie naliczona opłata za  niestandardowy kształt.

Przewoźnik UPS:
- dla przesyłek nieregularnych (nieregularny prostopadłościan)
- dla przesyłek których jeden z boków jest większy lub równy 110 cm
- dla przesyłek dla których wskaźnik ze wzoru A+2*(B+C) wynosi od 280 co 330
- dla przesyłek z oznaczonych "uwaga szkło" , "ostrożnie"
- dla przesyłek powyżej 30 kg wagi rzeczywistej

Przewoźnik DHL
- dla przesyłek nieregularnych (nieregularny prostopadłościan)
- dla przesyłek których jeden z boków jest większy lub równy 140 cm
- dla przesyłek których suma boków A,B i C równa lub większa 200 cm 
- dla przesyłek których conajmniej dwa boki są większe niż 60 cm
- dla przesyłek z oznaczonych "uwaga szkło" , "ostrożnie "

Przewoźnik K-EX
 - dla przesyłek nieregularnych (nieregularny prostopadłościan) - wyjątkiem przesyłki zapakowane w firmowy foli-opak oraz opony do 16" pakowane po 2 sztuki
- dla przesyłek których jeden z boków jest większy niż 140 cm
- dla przesyłek których suma boków A,B i C równa lub większa 200 cm
- dla przesyłek których conajmniej dwa boki są większe niż 80 cm 
- dla przesyłek z oznaczonych "uwaga szkło" , "ostrożnie"

 

Zasady i wskazówki dotyczące pakowania

Aby zapewnić bezpieczne i punktualne dostarczenie paczki, korzystaj z wytycznych i procedur dobrego pakowania ustalonych w wyniku badań przeprowadzonych przez UPS:

 • Użyj sztywnego pudełka z nienaruszonymi klapami.
 • Usuń z pudełka wszelkie etykiety, oznaczenia materiałów niebezpiecznych i inne oznaczenia wysyłki, które nie mają już zastosowania
 • Zawiń każdy przedmiot osobno
 • Użyj odpowiedniego materiału amortyzującego
 • Użyj mocnej taśmy przeznaczonej do przesyłek
 • Nie używaj sznurka ani papierowych owinięć
 • Użyj pojedynczej etykiety adresowej z wyraźnym adresem dostawy i adresem zwrotnym
 • Umieść kopię etykiety adresowej wewnątrz przesyłki

Towary wyłączone z przewozu

Wymienionych poniżej artykułów nie wolno wysyłać zarówno w usługach krajowych jak i międzynarodowych (o ile nie zawarto w tym celu odrębnej umowy):

 • Artykuły o wyjątkowej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro)
 • Bagaż bez właściciela (za wyjątkiem nadanego do wybranych krajów za pośrednictwem uczestniczących punktów Mail Boxes Etc.)
 • Biżuteria lub zegarki na rękę (oprócz sztucznej biżuterii i niskiej klasy zegarków) o wartości przekraczającej 500 USD lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie1.
 • Broń palna
 • Futra
 • Kość słoniowa i wykonane z niej wyroby
 • Materiały pornograficzne
 • Napoje alkoholowe
 • artykuły spożywcze wymagające szczególnych warunków przewozu
 • Pieniądze, papiery wartościowe ( czeki, weksle, obligacje, bony skarbowe, akcje ) oraz inne dokumenty takie jak przedpłacone karty (pre-paid)
 • Rzeczy osobiste (za wyjątkiem: przesyłek do USA ze wszystkich miejsc oraz do wybranych krajów za pośrednictwem uczestniczących punktów Mail
 • Boxes Etc.) 
 • Skóry zwierząt (nieudomowionych)
 • Towary/materiały niebezpieczne (zgodnie z przepisami IATA odnośnie usług Express i Expedited oraz przepisami ADR odnośnie usług Standard)
 • Towary nietrwałe
 • Tytoń i produkty tytoniowe
 • Żywe zwierzęta


 

Wyślij paczkę
Wyślij paletę
Oferta dla firm
Wypełnij formularz, możemy jeszcze bardziej obniżyć koszty wysyłki

Wypełnij formularz aby otrzymać ofertę promocyjną

średnia ilość nadawanych paczek miesięcznie
średnia waga nadawanych paczek
miejsca docelowe przesyłek
osoba kontaktowa, nr telefonu:
adres e-mail:
rodzaj działalności
inne pytania lub uwagi